Hbtqi-personers utsatthet för våld ska kartläggas

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer.

Myndigheten ska göra en analys av behovet av insatser, och föreslå insatser riktade till målgruppen och till berörda yrkesgrupper. Kunskap och synpunkter ska hämtas från andra myndigheter, bland annat Nationellt centrum för kvinnofrid, och civilsamhällesorganisationer.

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2025.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet: "Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer ska kartläggas" (14 augusti 2023)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin