Regeringen presenterar nytt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen har presenterat ett nytt åtgärdsprogram inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet gäller åren 2024–2026 och handlar bland annat om Sveriges åtaganden enligt Istanbulkonventionen och ett ökat fokus på det förebyggande arbetet.

Totalt ska 132 åtgärder genomföras på nationell, regional och lokal nivå. Åtgärderna har tagits fram av regeringen i samråd med bland annat forskare, myndigheter och civilsamhälle.

Regeringen vill se ett ökat fokus på våldsutövare och återfallsförebyggande åtgärder samt sätta brottsoffers behov av skydd och stöd i centrum. Särskilt är det åtgärder inom fyra områden som regeringen vill uppmärksamma under de närmsta åren. Det handlar om ett lämnaprogram för att lämna destruktiva relationer; en kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtryck; ett stärkt stöd till barn och unga som upplever våld, inklusive barn som förs utomlands i hederskontexter; och ökad kunskap om digitala dimensioner av våld.

Åtgärdsprogrammet är det tredje och sista inom perioden för den nuvarande nationella strategin.

Regeringens webbsida om arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin