Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad.

Ds. 2012:52.

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2012
Avsändare:
Justitiedepartementet
Typ:
Departementserien (Offentligt tryck)
Antal sidor:
296

Information om publikationen

2011 antogs Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Sverige undertecknade konventionen vid ett ministermöte den 11 maj 2011. Promemorian innehåller en analys av konventionen och de åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till de åtaganden som en anslutning innebär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin