Att stärka och förbättra arbetet för barn och vuxna som utsätts för våld av närstående

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2014
Avsändare:
Socialstyrelsen
Typ:
Informationsskrift (Skrift)

Information om publikationen

Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om förbättringsområden för att undvika att barn och vuxna far illa. Den riktas till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan och skolan. Informationsmaterialet bygger på rapporten om dödsfallsutredningar 2012–2013.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin