Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2016
ISBN:
9789176857236 (Pr t)
Författare:
Veronica Ekström
Typ:
Avhandling
Läs mer:
Libris, SwePub

Information om publikationen

I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation.

Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer.

Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika i olika kommuner. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänsten ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin