Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar

Utgivningsår:
2014
ISBN:
978-91-44-09444-1
Typ:
Bok
Läs mer:
Libris
Redaktörer:
Gun Heimer, Annika Björck, Chrystal Kunosson

Information om publikationen

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt, utbrett och frekvent samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Kunskap om våldets konsekvenser är nödvändigt för att kunna ge ett bra bemötande och omhändertagande av kvinnor utsatta för våld och för att kunna arbeta förebyggande för att motverka våldet.

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.

Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom vård och medicin, samhällskunskap och juridik samt till redan yrkesverksamma och ideellt engagerade som vill vidareutbilda sig inom kunskapsområdet.

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar utkom första gången 2003 och detta är den tredje reviderade upplagan. 

En senare utgåva är publicerad 2019. Läs mer här

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin