Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017.

Rapport 2019:5

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2019
Avsändare:
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Typ:
Rapport

Information om publikationen

Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna i Sverige. De senaste åren har även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott ökat. 

Inför 2018 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag av regeringen att undersöka utvecklingen av de polisanmälda sexualbrotten och den självrapporterade utsattheten för sexualbrott åren 2005–2017. I uppdraget ingår också att utifrån data om självrapporterad utsatthet och anmälda brott analysera om ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt, situationer eller utsatta personer, och i den mån det är möjligt gruppen gärningspersoner.

I denna rapport har Brå analyserat utvecklingen av anmälda sexualbrott och data från Nationella trygghetsundersökningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin