Varför går hon? om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

Utgivningsår:
2005
Författare:
Carin Holmberg, Viveka Enander
Typ:
Bok
Läs mer:
Libris

Information om publikationen

I boken diskuteras och analyseras tre processer som framstår som särskilt utmärkande när en misshandlad kvinna lämnar den man som slår henne. Genom samtliga tre processer löper den känslomässiga bindning som knyter kvinnan till mannen och som är nödvändig att bryta. Hur detta emotionella band är uppbyggt diskuteras ingående. Författarnas analys bygger på djupintervjuer med misshandlade kvinnor och hur de ser på det egna uppbrottet från en relation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin