Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2002
Författare:
Maria Wendt Höjer
Typ:
Avhandling
Läs mer:
Libris

Information om publikationen

Rädsla för mäns våld präglar i stor utsträckning kvinnors liv. Kvinnor ägnar mycket energi åt att finna strategier för att känna sig trygga. Kvinnors rädsla är inte obefogad. Dagligen rapporteras nya fall av kvinnomisshandel och våldtäkter. Våld mot kvinnor är obestridligen ett stort problem – men har det i den politiska debatten att göra? I denna bok är svaret otvetydigt: Mäns våld och kvinnors rädsla är ett grundläggande demokratiskt problem – för så länge kvinnor inte kan garanteras kroppslig integritet kan vi knappast kalla vårt samhälle jämlikt. Vilken bild av det demokratiska systemet träder fram om vi tar mäns våld, och kvinnors rädsla för detta våld, på allvar?

I denna avhandling undersöks hur det svenska politiska systemet hanterar frågor om våldtäkt och kvinnomisshandel. Vi får följa 1930-talets diskussioner om våld mot kvinnor bör ses som en privat eller offentlig angelägenhet, över 1960-talets debatter om hur mycket våld som kan anses normalt i det äktenskapliga samlivet, fram till 1990-talets radikala politiska förslag om kvinnofrid. Under 1900-talet har en mängd reformer genomförts för att stävja det sexualiserade våldet. Men i vilken utsträckning förändras egentligen politiken och i vilken utsträckning förblir allt sig likt?

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin