Slutredovisning av regeringsuppdrag om insatser for att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott.

S2018/04674/JÄM

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2021
Avsändare:
Kriminalvården
Typ:
Redovisning (Skrift)

Information om publikationen

Den här slutrapporten beskriver Kriminalvårdens arbete med ett regeringsuppdrag vars syfte varit att ytterligare utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående.

I uppdraget har även ingått att utreda förutsättningarna för att inom ramen för myndighetens verksamhet bedriva återfallsförebyggande arbete för personer dömda för hedersrelaterade brott.

Inom ramen för regeringsuppdraget har fokus lagts på att utveckla mer effektiva och mer målgruppsanpassade behandlingsinsatser. I rapporten beskrivs vidareutvecklingen av Relationsvåldsprogrammet (RVP) och behandlingsprogrammet Predov (preventing domestic violence). 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin