Vem misstänks för våld? En intersektionell analys av individer misstänkta för våld mot närstående, mot bekanta samt sexköp i Stockholms län

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2021
ISBN:
978-91-7937-088-6
Avsändare:
Länsstyrelsen Stockholm
Typ:
Rapport
Antal sidor:
62

Information om publikationen

I den här rapporten studeras våld i nära relationer, våld mot bekanta och köp av sexuella tjänster/handlingar utifrån ett intersektionellt perspektiv. Syftet är att studera personer i Stockholms län som är misstänkta för nämnda brottstyper under åren 2016 och 2017.

I studien ingår uppgifter om de misstänkta gärningspersonernas kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes födda. Upprepad brottslighet studeras också då det tidigare har visat sig vara vanligt förekommande vid våld i nära relationer.

Studien är gjord av Stockholms universitet och bygger på data från Brå och SCB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin