Bra behöver bli bättre. Om Sverige och Istanbulkonventionen

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2022
Avsändare:
Jämställdhetsmyndigheten
Typ:
Skrift
Läs mer:
Libris

Information om publikationen

Bra behöver bli bättre är ett material om Sverige och Istanbulkonventionen, Europa­rådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Council of Europe Con­vention on preventing and combating violence against women and domestic violence).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin