Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2022
Avsändare:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Typ:
Rapport
Antal sidor:
103

Information om publikationen

MUCF har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingick även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi.

Rapporten visar att det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Rapporten bygger bland annat på resultat från MUCF:s nationella ungdomsenkät och intervjuer med unga.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin