Nationellt våldsförebyggande program

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2022
Avsändare:
Regeringen
Antal sidor:
42

Information om publikationen

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Jämställdhet och barns och ungas rättigheter är centrala perspektiv i programmet.

Genom programmet vill regeringen förstärka arbetet med att förhindra våld. Det handlar om de tidiga insatserna mot våld som riktar sig till barn och unga, om insatserna för dem som har förhöjd risk att utöva våld, och om åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld.

Regeringen ger särskilda uppdrag till myndigheter som har en nyckelroll i arbetet med att förebygga våld.

Programmet är ett led i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och Sveriges åtaganden enligt Istanbulkonventionen. 

(Uppdaterad version oktober 2022.) 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin