Barn som ser pappa slå

Utgivningsår:
2001
ISBN:
91-7205-324-0 ; 304:00
Författare:
Birgitta Lyckner, Marius Råkil, Maria Sjöholm, Per Isdal, et al.
Typ:
Antologi
Läs mer:
Libris
Redaktörer:
Barbro Metell

Information om publikationen

Denna antologi undersöker hur barn drabbas, både direkt och indirekt, av att bevittna våld i nära relationer. Boken undersöker bland annat:

Hur drabbas mamman och hennes föräldraskap av våldet som riktas mot henne?
Hur påverkas barnen av våldet i sin närhet?
Vilka är männen som misshandlar och vilket ansvar har de för sitt våld?
Vilka krav bör ställas på en pappa som har misshandlat för att han ska få träffa sina barn? Och hur ska umgänget utformas för att vara till glädje för barnet?

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin