Att leva med skyddade personuppgifter – behovet av samhällets långsiktiga stöd.

Slutredovisning av uppdraget att höja kunskapen om våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2023
Avsändare:
Jämställdhetsmyndigheten
Typ:
Rapport

Information om publikationen

Livssituationen för kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter är svår. Hot om våld och ekonomiskt våld är ständigt närvarande. Jämställdhetsmyndighetens rapport visar att myndigheter som arbetar med skyddade personuppgifter behöver uppdatera och implementera rutiner och riktlinjer, samt sprida mer och tydligare information till utsatta.

Jämställdhetsmyndigheten föreslår i rapporten en långsiktig plan för att utveckla stödet för kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin