Våld i ungas nära relationer & det ideella stödet : Möjligheter och begränsningar.

Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2023:1

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2023
Författare:
Sibel Korkmaz, Carolina Överlien
Typ:
Rapport
Läs mer:
SwePub

Information om publikationen

Forskare vid Stockholms universitet har på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten utforskat det ideella stöd som unga söker utifrån våld i en egen nära relation. Denna rapport visar att för unga som utsätts för våld i en nära relation har stödet de kan få online från ideella tjej-, ungdoms- och transjourer stor betydelse. Viktigt är också möjligheten att få tillgång till stödet anonymt.

När unga tar kontakt med stödverksamheter online kan det till exempel handla om att få stöd i ett aktuellt händelseförlopp, men också om att få klarhet i om ett beteende bör tolkas som våld eller inte. Att kunna vara anonym blir särskilt viktigt när förekomsten av relationen i sig är problematisk. I en hedersrelaterad kontext där den romantiska relationen inte får bli känd finns kanske inte ett socialt nätverk att vända sig till när man är utsatt för våld. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin