Women leaving violent men : crossroads of emotion, cognition and action

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2008
ISBN:
978-91-86796-71-6
Författare:
Viveka Enander
Typ:
Avhandling
Läs mer:
Libris

Information om publikationen

Denna avhandling undersöker misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Att lämna en misshandelsrelation konceptualiseras i vid bemärkelse, bortom det faktiska/fysiska uppbrottet. Syftet med avhandlingen är att studera hur känslor och kognitiva processer formas kring uppbrottsprocessen. Feministisk teori om mäns våld mot kvinnor och sociologiska teorier om emotioner är avhandlingen främsta teoretiska ramverk.

Texten bygger på kvalitativa djupintervjuer med 49 kvinnor som har erfarenheter av uppbrott från våldspräglade heterosexuella relationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin