Ett starkare straffrättsligt skydd : mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön.

SOU 2023:80

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2023
ISBN:
9789152507780
Avsändare:
Särskild utredare/utredning
Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU) (Offentligt tryck)
Läs mer:
Libris

Information om publikationen

En statlig utredning föreslår en rad åtgärder för att stärka det rättsliga skyddet för kvinnor, barn och äldre. Bland annat föreslås att: 

Bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas till att även avse fall där någon utnyttjar ett barn under 18 år som på grund av till exempel psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk eller gärningsmannens auktoritet har en nedsatt förmåga att värna sin sexuella integritet.

Det straffbara området för köp av sexuell tjänst och koppleri utvidgas till att omfatta sexuella handlingar som utförs på distans.

Det straffrättsliga skyddet för kvinnor ska stärkas – kön föreslås läggas till som en ny grund i den bestämmelse som gäller straffskärpning vid brott som begås med hatbrottsmotiv.

Dessutom innehåller betänkandet förslag på att det straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta ska stärkas genom förändringar på bedrägeriområdet. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2025.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin