"men du har ju blivit våldtagen” Om våldtagna mäns ordlöshet.

SRHR:s rapport 2009:4

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2009
ISBN:
978-91-978330-0-4
Författare:
Hans Knutagård
Typ:
Rapport
Läs mer:
Libris

Information om publikationen

Syftet med studien är att förstå män som har blivit våldtagna av andra män, deras upplevelse av våldtäkten och hur de agerar. Arton kvalitativa intervjuer har genomförts. En slutsats är att männen hamnat i en position där de saknar ord för att återge vad de varit med om. Utan ord kan de inte bearbeta upplevelsen av våldtäkten genom att söka professionell hjälp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin