”Tack för att ni frågar” – Screening om våld mot kvinnor

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2002
Avsändare:
Socialstyrelsen

Information om publikationen

Socialstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag om våld mot kvinnor bedrivit ett metodutvecklingsprojekt där kvinnor vid besök på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar rutinmässigt tillfrågats om våldsutsatthet. Syftet med projektet var att pröva screening om våld som metod.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin