Asylum-seeking Women. Violence and Health.

Results from a Pilot Study in Scotland and Belgium

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2009
Avsändare:
Scottish Refugee Council (SRC), London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)
Typ:
Rapport
Antal sidor:
33

Information om publikationen

Denna rapport kartlägger asylsökande kvinnors erfarenheter av våld och hur våldet påverkar hälsan för dessa kvinnor.

Få studier behandlar kvinnors erfarenheter av våld i hela migrationsprocessen; ofta fokuseras enbart på vad som hänt i ursprungslandet. Denna studie undersöker även våldsutsatthet på flyktingmottagningar, i flyktingläger, vid olika gränsposter och inte minst i det nya uppehållslandet.

Hela 70 procent av de omkring 150 kvinnorna i studien uppgav att de någon gång varit utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. 60 procent uppgav att deras barn hade bevittnat våldet. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin