Kvinnor och barn i rättens gränsland.

Betänkande av Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. SOU 2012:45

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2012
Författare:
Eva Eriksson
Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU) (Offentligt tryck)
Antal sidor:
207
Utgivningsort:
Stockholm

Information om publikationen

Utredningens uppdrag är att kartlägga förekomsten av våld, hot och kränkningar som drabbar utländska kvinnor och deras barn som har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vidare ska utredningen identifiera de utsatta kvinnornas behov av insatser från förvaltningen samt lämna förslag till hur insatserna kan förbättras. För att förstå problembilden har görs en egen analys av lagstiftningen. Denna analys har visat på en del brister. Därför lämnas även ett förslag om förändrad lagstiftning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin