Forskning om eftervåld och hälsa

Forskningsprojektet "Eftervåld och hälsa"

Projektet undersöker kvinnors erfarenheter av eftervåld och vilken betydelse de erfar att professionella nätverk som exempelvis rättsväsende, socialtjänst och hälso- och sjukvård har haft för att motverka eller möjliggöra eftervåldet. Inom forskningsprojektet undersöks även konsekvenser av eftervåld för kvinnors och deras eventuella barns livssituation med avseende på exempelvis hälsa, trygghet, socialt sammanhang och ekonomi.

Forskningsprojektet är en intervjustudie med kvinnor som utsatts för våld av en tidigare partner och som utsatts för eller som lever med eftervåld av olika former.

Ansvarig forskare: Sara Skoog Waller

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin