Forskning om teknologins roll i våld i nära relationer

Teknologins roll i våld i nära relationer och hjälpsökande

Syftet med projektet är att undersöka dynamikerna för teknologibaserat våld, hur det kommer till uttryck i de våldsutsattas liv samt vilka vardagliga konsekvenser teknologin spelar för våldsutsatta kvinnor både under och efter relationens slut.

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med våldsutsatta kvinnor som har blivit utsatt för våld i en nära relation samt yrkesverksamma inom stödinstanser specialiserade på våld. Genom ett multidimensionellt perspektiv på våldsutsatta och yrkesverksamma inom stödinstanser undersöker projektet hur teknologi formar våldet i sig såväl som hjälpsökandet. Vidare undersöker projektet hur yrkesverksamma bedömer och ger stöd till offer för teknologibaserat våld och vilka potentiella utmaningar och hinder de möter i deras arbete. Projektet kommer inte enbart fokusera på de negativa aspekterna av teknologi utan även de möjligheter som teknologiska verktyg och plattformar kan utgöra för våldsutsattas hjälpsökande. Exempelvis är det genom digitala plattformar som många får kännedom om hjälplinjer och information om våldsutsatthet.

Läs mer om intervjustudien

Rekryteringen till intervjustudien är avslutad.

Ansvarig forskare: Nicole Ovesen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin