Ökad isolering under pandemin

Samtalen till Kvinnofridslinjen under pandemin vittnar om att många kvinnor har haft en särskilt svår situation under året. Ökad kontroll och isolering gör det ännu svårare än annars att lämna en våldsam relation.

En mobil med Kvinnofridslinjens webbplats uppe.

Samtalen till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, har sedan 2017 ökat med 56 procent. Under förra året besvarades 46 723 samtal vilket i snitt är 128 samtal per dygn. De samtal som kommit in sedan pandemins början vittnar om en ökad ensamhet och isolering.

– I huvudsak är våldet sig likt även under pandemin, men personalen på Kvinnofridslinjen berättar också att fler än vanligt har pratat om ökad ensamhet, bristande nätverk och psykisk ohälsa, säger verksamhetschef Åsa Witkowski.

I många fall har kvinnorna också blivit ännu mer beroende av förövaren. Kanske har mor- och farföräldrar eller andra varit i riskgrupp och inte kunnat hjälpa till med barnen, till exempel om kvinnan har blivit sjuk.

– Som våldsutsatt är man redan isolerad och pandemin har gjort att förövaren har kunnat ha ännu större kontroll. Det här gör det ännu svårare att lämna relationen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Kvinnofridslinjen. 

Även samtal från anhöriga

Samtidigt är omgivningen mer observant och en hel del samtal kommer från anhöriga som vill veta vad man ska göra om man misstänker att någon är utsatt för våld.

Åsa Witkowski tror att behovet av stöd och hjälp kommer att vara stort nu när samhället börjar öppna upp igen.

– Det kommer att finnas att uppdämt behov av stöd. Tidigare erfarenhet visar att många väntar med att söka hjälp till efter perioder av isolering, till exempel när man är tillbaka på jobbet igen.

Under pandemin har mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammats stort både i medier och i den politiska debatten. Dessutom har Nationellt centrum för kvinnofrid märkt av ett stort intresse från bland annat arbetsgivare att uppmärksamma våldet.

– När våldet synliggörs i samhället vågar fler söka hjälp och omgivningen är även oerhört viktig genom att sprida information om var hjälp finns att få. Det är viktiga framsteg som vi alla måste bygga vidare på.

Hon påminner också om att även personal som möter våldsutsatta i sitt arbete är välkommen att kontakta Kvinnofridslinjen för att få råd.

– På Kvinnofridslinjen finns det alltid någon i tjänst dygnet runt, även under semestertider.

Kvinnofridslinjen
Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin