Stödlinje för personer utsatta för hedersförtryck

Den 3 juni öppnade Nationellt centrum för kvinnofrid stödtelefonen Rätt att välja 020-57 70 70. Den riktar sig till personer som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld i hederns namn.

mobil som visar webbplatsen för stödtelefonen Rätt att välja

Rätt att välja har öppet varje dag kl. 7-21.

Rätt att välja 020-57 70 70 är öppen varje dag kl. 7-21. Den riktar sig till personer i alla åldrar som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Även närstående är välkomna att ringa för råd och stöd. Stödtelefonen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

De som svarar i telefonerna är sjuksköterskor eller socionomer. Samtalet kostar ingenting och den som ringer får vara anonym.

– Vi har en lång erfarenhet av att ge stöd till våldsutsatta och tar redan idag emot samtal som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Genom den nya stödtelefonen kommer vi nu även att kunna ge stöd till unga personer, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på NCK.

Stödtelefonen är ett pilotprojekt, som genomförs på uppdrag av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. De har i uppdrag av regeringen att säkerställa att det finns en nationell stödfunktion för utsatta och deras närstående. Pilotprojektet kommer att pågå till årsskiftet med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

– Denna stödfunktion är ett viktigt och efterfrågat komplement i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och vi är glada över att den nu är igång, säger Isak Hjortzberg, enhetschef på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Fakta

  • Rätt att välja 020-57 70 70 är en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Den riktar sig till personer i alla åldrar som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld i hederns namn. Även närstående är välkomna att ringa för råd och stöd.
  • Stödtelefonen öppnade 3 juni och kommer att drivas som ett pilotprojekt till årsskiftet med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
  • NCK driver även Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, Stödlinjen för män 020-80 80 80 och Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00.
  • Mer information finns på rattattvalja.se

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin