NCK i Almedalen

NCK arrangerade ett seminarium under årets Almedalsvecka och här kan du se en inspelning. Titeln var ”Rättsväsendets roll i att bekämpa mäns våld mot kvinnor” och de medverkande kom från rättsväsende och akademi.

Seminariet om rättsväsendets roll i Almedalen, 2024

Seminariet om rättsväsendets roll hölls på Campus Gotland.

– Vi diskuterade vilket stöd och skydd som ges till brottsoffer i dag. Vi lyfte även insatser riktade till våldsutövare. Panelen diskuterade också hur arbetet behöver förbättras, säger Hanna Palhamn Szabó, universitetsadjunkt på NCK och moderator för seminariet.

I seminariet medverkade Susanne Strand, professor i kriminologi, Örebro universitet, Erika Gyllenswärd, Inspektör/Verksamhetsutvecklare, Polismyndigheten, Jenny Östling, Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten och Rebecca Lagh, Advokat Advokatbyrå Rebecca Lagh.

– Rättsväsendet spelar en avgörande roll både i förebyggande av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och när ett brott har begåtts. Vi ville med seminariet belysa varför det är viktigt att rättsväsendet har kunskap inom området. Att som brottsoffer få rätt stöd har stor betydelse för om man till exempel vågar gå vidare med en anmälan eller vill medverka i en rättsprocess, säger Hanna Palhamn Szabó.

Seminariet teckenspråktolkades och webbsändes.

Se seminariet i efterhand: Inspelning av seminariet "Rättsväsendets roll i att bekämpa mäns våld mot kvinnor" (otextad, 1:02 tim)

Fakta

Rättsväsendets roll i att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Datum och tid: tisdag 25 juni 2024, kl. 11.30–12.30

Medverkande: Hanna Palhamn Szabó, moderator, Nationellt centrum för kvinnofrid

Susanne Strand, Professor i kriminologi, Örebro universitet

Erika Gyllenswärd, Inspektör/Verksamhetsutvecklare, Polismyndigheten

Jenny Östling, Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten

Rebecca Lagh, Advokat, Advokatbyrå Rebecca Lagh

Information om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin