Arbetspaket Oral läkemedelstillförsel – En guldgruva för unga forskare

”Här interagerar doktorander och postdocs med ledande forskargrupper, spännande startups och etablerade företag. Det är en dynamisk miljö som kommer att säkerställa fortsatt tillväxt i den redan dynamiska svenska life science-sektorn.”

(Bild borttagen) Vasiliki Barmpatsalou, doktorand vid SweDeliver

Oral läkemedelstillförsel anses av många vara den mest lovande administreringsvägen på grund av dess många specifika fördelar, bland dem smidigt intag och kontrollerad leverans. Ändå står den orala tillförseln inför stora utmaningar, till exempel de många biologiska hinder som kan orsaka att relativt låga koncentrationer når sitt mål. Att utnyttja den fulla potentialen för oral läkemedelsleverans kräver därför innovativ forskning, särskilt med fokus på biologiska läkemedel som består av större och mer komplexa molekyler.

Vid SweDelivers arbetspaket för oral läkemedelstillförsel utförs forskning för att bidra till utformning av avancerade system som uppfyller kraven för absorption av makromolekyler i tunntarmen och mindre molekyler i tjocktarmen. Genom att möta dessa utmaningar som betonats av SweDelivers industriella partners har initiativet redan resulterat i två nya forskningsområden vid farmaceutiska fakulteten.

– Stora molekyler blir allt viktigare för läkemedelsföretag i utvecklingen av nya läkemedel. Därför bestämde vi i dialog med våra industripartner för att göra oral läkemedelstillförsel av biologiska läkemedel och strategier för leverans till tarmen till våra centrala mål för detta work package. Vi är övertygade om att vi kommer att göra betydande framsteg genom att prioritera mekanistisk förståelse och utveckling av nya in vitro och in silico modeller, säger Christel Bergström, centrumledare och professor i molekylär galenisk farmaci.

I projektetExperimentella och teoretiska modeller för förutsägelse av frisläppande och upptagning av läkemedel i tarmen arbetar doktoranden Vasiliki Barmpatsalou i syfte att tillföra viktig kunskap till vår förståelse för de biologiska hinder som hindrar absorption i tarmen. Parallellt hoppas hon bana väg för utveckling av nya in vitro modeller i syfte att erbjuda mer exakta förutsägelser om läkemedelsfrisättning och absorption i tarmen.

– Att formulera svårlösliga läkemedelskandidater för dosering med modifierad frisättning är en utmaning. Vårt mål är att bedöma betydelsen av centrala fysiologiska hinder för absorption i tarmen. På så sätt hoppas vi klargöra hur tarmvätskor och slem inverkar på tarmens förmåga att uppta svårlösliga föreningar. Därmed hoppas vi ge nya insikter i utveckling och optimering av experimentella och teoretiska modeller för att stödja och påskynda utveckling av formuleringar, säger Vasiliki Barmpatsalou.

(Bild borttagen) I projektetModifierade frisläppningsformuleringar som möjliggör tarmabsorption av svårlösliga ämnen antar postdoc Ilse Dubbelboer utmaningen med de många föreningar under utveckling som riskerar att endast absorberas i begränsad omfattning, vilket i sin tur kan leda till låg eller oregelbunden biotillgänglighet. Formuleringar med fördröjd frisättning kan vara en lovande doseringsstrategi för sådana föreningar. Emellertid är frisättning, upplösning och absorption av svårlösliga ämnen i tarmen krävande på grund av begränsad tillgänglighet av tarmvätska, tjocklek och struktur på slem, tarmens peristaltik och mikrobiomens roll.

–Vi har gjort betydande framsteg när det gäller att skapa fysiologiskt relevanta in silico och in vitro modeller. För att bestämma deras generella användbarhet  för aktuella molekyler testar vi våra prototyper med autentiska föreningar som våra industripartners tillhandahåller. På sikt vill vi möjliggöra framtida forskning som kan gel ny kunskap till vår förståelse för aspekter som påverkar frisättningen av läkemedel i tarmen, säger Ilse Dubbelboer.

De yngre forskare som är verksamma i SweDeliver får både akademisk kompetens, förståelse för industriella förhållanden och tillgång till omfattande internationella nätverk. Här interagerar doktorander och postdocs med en rad ledande forskargrupper, spännande startups och etablerade läkemedelsföretag. Kort sagt, en dynamisk miljö som kommer att spela en allt viktigare roll för att säkerställa fortsatt tillväxt i den redan dynamiska svenska life science-sektorn.

– Vår region rankas för närvarande bland världens 25 bästa inom läkemedel och tillförsel. Det ger oss all anledning att vara stolta, men inte att bekvämt luta oss tillbaka. För att säkerställa och främja denna position måste vi ha en bred rekryteringsbas för både universitet och företag. Idag kännetecknas SweDeliver av ömsesidigt förtroende, delat ansvar och medskapande. Det ökar våra möjligheter att rekrytera de mest lovande forskarna och ytterligare utrusta dem för en framgångsrik karriär inom svensk farma, säger Christel Bergström.

Varje juniorforskare tilldelas två handledare, en vid farmaceutiska fakulteten och en med en industriell partner. Det är en konstellation som ger insikt i akademiska och industriella utmaningar liksom mångsidig övning i att presentera vetenskapliga framsteg i olika sammanhang. Tillsammans utgör de en internationell gruppering som redan bedriver forskning av hög kvalitet inom ett vetenskapligt område av strategisk betydelse för både enskilda företag och hela vårt land.

– Vårt forum måste vara en guldgruva för en ung forskare som får stöd och positiva utmaningar från toppforskare i både den akademiska världen och företagen. Den här omgivningen möjliggör viktiga prestationer, vilket i sin tur kommer att locka framtida generationer av begåvade studenter, doktorander och postdocs till Uppsala. Det kommer att öka läkemedelsindustrins möjligheter att möta potentiella medarbetare. För mig är det en av många stora fördelar för både den akademiska världen, studenterna och industrin, säger Jesper Lind, Senior Advisor på Orexo AB.

Efter tre års kontinuerliga framsteg inom SweDelivers föregångare – Swedish drug Delivery Forum –  har flera organisationer i både Sverige och dess grannländer uttryckt intresse att ansluta till det nya kompetenscentret. Nya vetenskapliga utmaningar är redan definierade och doktorander och postdocs kan se fram emot än mer givande möjligheter.

– Swedish Drug Delivery Forum föregicks av år av förberedande arbete. Nu, väl inne i nästa fas har vi hunnit skapa utrymme att inrätta utbildningsinitiativ av stort värde för studenter, unga forskare och anställda hos våra industripartners. Vi har redan omfattande planer för digitala tutorials, matchmakingevenemang, gemensamma aktiviteter med andra universitet och mer pågår. SweDeliver kommer utan tvekan att ha mycket att erbjuda, säger Per Larsson, biträdande universitetslektor och ledare för arbetspaket oral läkemedelstillförsel.

KONTAKT

Ledare för arbetspaketet

LÄS ÄVEN

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin