Här förbereder SweDelivers juniora forskare nästa kliv i karriären

Med fokus på livslångt lärande deltar SweDelivers unga forskare i en rad aktiviteter inom Arbetspaket Utbildning och karriärutveckling. Först på schemat är en serie digitala lunchseminarier och ett mentorprogram i samarbete med centrets industripartners.

(Bild borttagen) Ilse Dubbelboer och Vicky Barmpatsalou, SweDeliver

Utbildning och karriärutveckling, SweDelivers fjärde arbetspaket, ger centrets juniora forskare den strategiska kompetens de kommer att behöva för att leda utvecklingen inom läkemedelstillförsel. Verksamheten drivs en arbetsgrupp med bred erfarenhet av både akademi och industri. En av dem är Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi, Årets entreprenör 2019 och vinnare av Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet 2020.

(Bild borttagen) Sara Mangsbo, Uppsala universitet

– SweDeliver är en arena som möjliggör vetenskapliga utbyten på många olika plan. Våra partners har tillsammans allt det vi behöver för att erbjuda förstklassig utbildning inom de tekniker, metoder och system som utgör grunden för framtidens forskning inom läkemedelstillförsel. Parallellt kommer vi också att använda SweDelivers enorma kompetenskapital i en rad riktade aktiviteter med fokus på individuell utveckling.

Redan i höst lanserar arbetspaketet ett Mentorprogram där centrets juniora forskarna samverkar med utvalda mentorer vid SweDelivers industripartners. I pipeline ligger även en serie workshops med fokus på Life Science, liksom en planerad utbildning i immateriella tillgångar (intellectual property) i samarbete med UU Innovation.

(Bild borttagen) Susanne Bredenberg, vd, Emplicure

– SweDelivers doktorander och postdocs är redan drivna, nyfikna och öppna. Vår ambition är att hjälpa dem vidga sina Life Science-vyer ytterligare och bygga nätverk som når långt bortom den egna vetenskapliga sfären. Med min bakgrund som forskare vid farmaceutiska fakulteten, produktutvecklare inom läkemedelsindustrin och idag vd för Emplicure hoppas jag tillföra viktig erfarenhet, och ser redan nu att det ger även mig värdefull inspiration i utbyte, konstaterar Susanne Bredenberg, en av de tre ledarna för arbetspaket Utbildning och karriärutveckling.

Att under rådande pandemi inleda ett arbete med fokus på personlig kontakt har medfört ett begränsat handlingsutrymme, men med kreativitet och flexibla lösningar har flera initiativ prövats med framgång – bland dem en serie digitala lunchseminarier där SweDelivers juniora forskare presenterar sina projekt.

– Seminarierna möjliggör bra exponering av forskningen som bedrivs inom SweDeliver, och att dessutom mötas online utan krav på restid tillåter fler i vårt geografiskt spridda nätverk att delta. Personligen ser jag SweDeliver som en naturlig fortsättning på Sveriges långa och framgångsrika historia inom läkemedelsforskning, och av det jag sett hittills finns all anledning att ha stora förhoppningar på vad SweDeliver kan tillföra vårt fält, säger Sara Mangsbo.

Mer information

Kontakt


text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin