Möt Orion Pharma – Ny partner i SweDeliver

SweDeliver har glädjen att välkomna Orion Pharma till vårt nätverk. Orion Pharma, grundat 1917 av finska apotekare, är ett av Nordens ledande läkemedelsföretag med verksamhet över hela världen.

(Bild borttagen)

Orion Pharma är ett globalt verksamt finskt läkemedelsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför human- och veterinärmedicinska läkemedel samt aktiva läkemedelssubstanser. Idag säljs företagets produkter globalt i fler än hundra länder. På Orion Pharma R&D bedriver över 500 anställda i Finland, England och Indien läkemedelsforskning och utveckling i syfte att skapa nya behandlingar för ouppfyllda medicinska behov.

Vi fick en pratstund med Bert van Veen, Head of Biopharmaceutics, Pharmaceutical Research and Development, Orion R&D, för att fråga varför Orion Pharma – som är ett finskt företag – har valt att gå med i SweDeliver?

(Bild borttagen) Bert van Veen, Orion R&D

– Enligt vår uppfattning är konsortiet SweDeliver en innovativ miljö där akademi och läkemedelsindustri kan mötas och arbeta öppet med gemensamma intressen. Vi ser fram emot givande diskussioner med experter och att ta itu med de utmaningar inom läkemedelstillförsel som vi dagligen möter i utvecklingen av nya läkemedel.

Läkemedelsutveckling har nått en ny fas som kräver förbättrad läkemedelsabsorption, riktad tillförsel och kontrollerad upptagning i cellen. Vetenskapssamhället befinner sig på tröskeln till att skapa nya behandlingar för sjukdomar som ännu är svåra att bota. Vi tror att konkreta samarbeten mellan forskare från olika discipliner är vägen framåt för att hitta lösningar på dessa utmaningar.

SweDeliver tre arbetspaket – parenteral, oral och pulmonär – är områden inom läkemedelstillförsel där Orion Pharma bedriver forskning och utveckling. De gemensamt definierade forskningsämnena linjerar med de utmaningar vi möter inom läkemedelstillförsel. Med bakgrund av detta ser Orion Pharma fram emot att delta aktivt i SweDeliver.

Vilka centrala värden kommer Orion Pharma att addera till SweDeliver och centrets juniora forskare?

– Att forma framtiden tillhör Orion Pharmas grundvärderingar. Vårt företag har en rik historia inom utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder för patienter. Vi har också en lång tradition av samarbete med akademi och institutioner. En vanlig form av samverkan är att handleda masterstudenter som utför uppdrag i våra laboratorier.

Hos oss kan juniora forskare delta i forskningsprojekt inom läkemedelstillförsel som bidrar till SweDelivers centrala mål. Våra forskare, som har bred erfarenhet av parenteral, oral och pulmonär tillförsel kommer att assistera studenterna i deras dagliga forskning. De vetenskapliga resultaten kommer också att bidra till SweDelivers mål. ”

Vilka värden hoppas du att ert engagemang i SweDeliver ska generera i utbyte för Orion Pharma?

(Bild borttagen) Vid Orion R&D arbetar 500 personer

– Att arbeta i nätverk och de vetenskapliga samtal det genererar utgör en viktig del av en forskares kompetenser och verktyg. Det här kommer att hjälpa forskare att inte bara erhålla ny kunskap, utan också stärka det sätt som ny nyvunnen kunskap kommuniceras och tillämpas i projekt kring läkemedelstillförsel. Sådan ny kunskap kan till exempel rymma förståelse för vetenskapliga grunder, kritiska biofarmaceutiska parametrar och nya analytiska tekniker, som forskare kan använda vid utveckling av nya system för läkemedelstillförsel. Forskare vid akademin och industrin kan utveckla nya koncept och skapa djupare förståelse för underliggande fenomen som kommer att öka användbarheten av nya system för läkemedelstillförsel.

Vad tror du SweDeliver kommer att betyda för Nordisk Life Science och läkemedelstillförsel på sikt?

– Orion Pharma R&D arbetar kontinuerligt med att utöka sina möjligheter och samarbeten. Strukturen i SweDeliver är ytterligare ett framsteg i att bygga en solid plattform för forskning inom läkemedelstillförsel, inte enbart i Sverige utan också i Norden som helhet.

Orion Pharma, Pharmaceutical R&D ser fram emot att stärka det finländska bidraget till konsortiet SweDeliver. Skapandet av nya enheter inom läkemedelsforskningen har stor potential att sätta Nordiska Life Science i spetsen för den globala utvecklingen av nya system för läkemedelstillförsel. Vi kan lyckas som en nordisk enhet genom att samarbeta i SweDeliver och ytterligare sammanhang som uppstår upp längs vägen.

KONTAKT

(Bild borttagen) Bert van Veen, Head of Biopharmaceutics
Pharmaceutical Research and Development, Orion R&D
bert.vanveen@orionpharma.com

MER INFORMATION

Besök Orion Pharma online

text: Magnus Alsne, Bert van Veen, foto: Orion Pharma

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin