Sök sommarens roligaste jobb hos SweDeliver

Sommaren 2021 ger SweDeliver fem studenter möjligheten att utföra forskning på plats hos någon av våra industripartners. Varje projekt sträcker sig över sex veckor och utgör en plattform för framtida rekryteringar av fördjupningsstudenter och doktorander till vårt kompetenscenter.

(Bild borttagen)

SweDelivers styrelse har avsatt resurser för fem forskningsprojekt á sex veckor under sommaren 2021. SweDeliver söker nu studenter i slutfasen av sina apotekar-, biomedicin-, ingenjör- eller läkarstudier.

Samtliga projekt utförs på plats hos någon av SweDelivers industripartners, vilket ger tillfälle att prova nya idéer och studenterna praktisk erfarenhet av läkemedelsforskning i industriell kontext. Satsningen förväntas också utgöra en effektiv plattform för SweDelivers framtida rekryteringar av fördjupningsstudenter och doktorander.

– Med det här initiativet vill vi bidra till ökad mobilitet mellan akademi och industri. Naturligtvis ser vi också en möjlighet att stärka studenternas engagemang i SweDelivers viktiga forskning som engagerar flera ledande läkemedelsföretag i både Sverige, Finland och Danmark, säger Christel Bergström, centrumledare och professor i molekylär galenisk farmaci.

Ytterligare information om rekryteringarna presenteras inom kort på SweDelivers webbplats.

Mer information

Kontakt

(Bild borttagen) Christel Bergström
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin