Möt sommarens SweDeliver-praktikanter: Sara Hiidenhovi, Jyväskylä universitet

Möt ännu en av de lovande masterstudenter som valts ut för forskningspraktik hos SweDelivers industripartners: Sara Hiidenhovi, masterprogrammet i kemi vid Jyväskylä universitet, som ska praktisera hos Orion Pharma.

(Bild borttagen)

Namn  Sara Hiidenhovi
Studerar  Masterprogrammet i kemi, Jyväskylä universitet (FI)
Ska praktisera vid  Orion Pharma

När Sara Hiidenhovi, kemistuderande med inriktning analytisk kemi, påbörjade sitt masterprojekt vid Orion Pharma - ett FoU-baserat läkemedelsföretag, uppmuntrades hon snart att ansöka till SweDeliver erbjudande om en forskningspraktik sommaren 2021.

– Jag insåg genast att den här unika möjligheten – att praktisera i skärningspunkten mellan industri och SweDeliver, ett av världens ledande kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel – skulle tillföra ytterligare en dimension i min ambition att nå bästa möjliga resultat i mitt masterprojekt, säger Sara Hiidenhovi.

(Bild borttagen) Sara Hiidenhovi, masterstudent

Med sitt långtgående intresse för läkemedelsindustrin är Sara väl bekant med den viktiga och högkvalitativa forskning som Orion Pharma  bedriver, något som bidrar till att företaget idag placerar sig högt bland hennes framtida karriärplaner.

– Jag är övertygad om att den här praktiken kommer att öka min förståelse för forskningens villkor inom läkemedelsindustrin. Jag hoppas också lära mig mer om vetenskapliga metoder som är till nytta inom framtida läkemedelstillförsel, och naturligtvis ser jag fram emot att möta de andra praktikanterna och diskutera våra projekt med koppling till SweDeliver.

MER INFORMATION

KONTAKT

(Bild borttagen) Centrumledare
Professor Christel Bergström
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin