Stanko Skrtic: ”SweDeliver ger anledning till högt ställda förväntningar”

Hallå där… Stanko Skrtic, ny styrelseordförande i SweDeliver, vars första intryck av det nationella kompentenscentret bäst sammanfattas med stor kapacitet, genuin arbetsglädje och högt ställda förväntningar.

(Bild borttagen) Stanko Skrtic, Head of IS&EL vid AstraZeneca R&D.

Vilka är dina första intryck av SweDeliver?
– Att jag tagit steget in i ett väl sammansvetsat kompetenscentrum där skickliga forskare samverkar i god anda.  Hela SweDeliver präglas av en genuin arbetsglädje som redan förser mig med positiv energi, något jag verkligen hoppas kunna återbörda.

Vad är kärnan i den positiva energi du beskriver?
– Dagens medicinska behov är så omfattande att ingen enskild aktör kan möta dem på egen hand. Alltså måste vi förena våra resurser och ansträngningar, och självklart är det inspirerande att vara delaktig i mötet mellan alla dessa forskare och företag. Att flera partners dessutom är framträdande inom sina respektive fält ökar ytterligare vår möjlighet att utveckla de innovationer branschen efterfrågar.

Vilka egenskaper hoppas du tillföra SweDeliver?
– Som experimentell klinisk forskare bär jag alltid med mig det kliniska nyttoperspektivet: Att genom hela processen väga in slutproduktens potentiella betydelse för patienten. Jag hoppas också att mina tidigare erfarenheter av internationella nätverk och translationell forskning ska tillföra relevanta värden.

Vad betyder det att Janssen Pharmaceutica ansluter till SweDeliver?
– Att vi får vi tillgång till ytterligare kompetens och perspektiv. Dessutom sätter Janssen Pharmaceuticas engagemang en kvalitetsstämpel på SweDeliver som både kan sporra våra befintliga partners och generera ökade kontaktytor.

Vad kan SweDeliver tillföra centrets partners på sikt?
– Vi drivs av en gemensam strävan att utveckla smartare metoder för läkemedelstillförsel, och med enad kraft är jag övertygad om vår kapacitet att besvara en rad centrala frågor. Viktigt är också att SweDeliver etablerat strukturerad samverkan mellan akademi och industri, där lovande doktorander och postdocs får gränsöverskridande erfarenhet av stor betydelse för fältets framtida kompetenstillförsel.

Och vad händer härnäst inom SweDeliver?
– Organisationen har med imponerande effektivitet formerat en fungerande arena som utan att gnissla samlar forskning av hög internationell klass. Nu har vi äntrat den operativa fasen, och min erfarenhet säger att SweDeliver har förutsättningarna att leverera resultat längs hela forskningsprogrammet, vilket i sin tur kommer att generera spinoff-effekter vi ännu inte kan förutse. Här finns helt enkelt berättigad anledning till högt ställda förväntningar.

Fakta: Stanko Skrtic

  • Head of Innovation Strategies & External Liaison, Pharmaceutical Technologies & Development vid AstraZeneca R&D
  • Mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag inom svensk biotech.
  • Utvecklat flera mindre innovationsföretag inom life science.
  • Omfattande erfarenhet av experimentell endokrinologi, klinisk farmakologi, preklinisk forskning samt skilda faser av kliniskt utvecklingsarbete.
  • Publicerat fler än 60 vetenskapliga artiklar som preklinisk forskare vid Philips Universität Marburg och NIH Imaging Center, samt som internmedicinsk läkare och klinisk farmakolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Mer information

text: Magnus Alsne, foto: AstraZeneca

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin