Möt våra partners: Clinical Trial Consultants

Clinical Trial Consultants AB (CTC) är en svensk fullservice- och kontraktforskningsorganisation med fokus på klinisk verksamhet. Företaget faciliterar klinisk och translationell forskning via kostnadseffektiv rådgivning, planering, kliniskt genomförande, analys och rapportering av tidiga kliniska prövningar.

(Bild borttagen)

CTC har sedan starten i Uppsala 2011 utfört fler än 380 kliniska prövningar för läkemedelsföretag och andra kontraktforskningsorganisationer. Organisationen omfattar idag fler än 100 medarbetare och tre egna forskningskliniker, varav en är lokaliserad vid Akademiska sjukhuset med fokus på first-in-human studier.

Vi fick en pratstund med Bengt Dahlström, medgrundare, styrelsemedlem och Chief Scientific Officer vid CTC, och ställde frågan varför kontraktforskningsorganisationen CTC prioriterar att engagera sig i ett nationellt kompetenscentrum med fokus på läkemedelstillförsel?

(Bild borttagen) Bengt Dahlström, Chief Scientific Officer, CTC

– I Sverige pågår flera viktiga satsningar inom Life Science, likväl blir en intressant molekyl inom läkemedelskemin verkligt intressant först när vi förmår styra den till rätt ställe i kroppen. Både CTC och jag själv deltog redan från start i SDDF som sedermera övergick i SweDeliver, och vi bidrar idag på ett väsentligt sätt till den infrastruktur som krävs för ett livskraftigt, nationellt ekosystem för forskning och utveckling i vårt område.

Utifrån dina 40 års erfarenhet av svensk läkemedelsutveckling, varför kom en nationell satsning på läkemedelstillförsel först nu?

– Det hänger samman med utvecklingen av Sveriges farmaceutiska industrilandskap. Några årtionden tillbaka dominerades kartan av ett fåtal större företag med muskler att bedriva sin egen forskning hela vägen till färdigt läkemedel. Idag har de i princip ersatts av en mängd små och mellanstora företag, och ska vi förvalta all ny kreativitet och kunskap måste vi helt enkelt samarbeta.

Hur motsvarar samarbetet i SweDeliver dina ursprungliga förhoppningar?

– Mycket väl! SweDeliver har samlat en imponerande bredd av kompetens och erfarenhet inom akademi, industri och vård, tre olika miljöer som trots delvis skilda värdegrunder formerat ett välkomnande och generöst forum där vi öppet utbyter idéer och kunskap.

Vad genererar kunskapsutbytet inom SweDeliver för CTC?

– Att ha en direkt kanal till forskare, varav flera rör sig vid den absoluta fronten, för frågor som täcker hela processen från grundforskning till kliniska observationer är en unik tillgång för alla i nätverket, inte minst för vårt företag som fokuserar på translationell forskning. Samtidigt är vårt engagemang i SweDeliver en långsiktig investering i syfte att bibehålla och utveckla vår infrastuktur för forskning och utveckling inom life science-området.

Hur centralt är behovet av farmaceutisk kunskap vid CTC och hur arbetar ni för att tillgodose det?

– Vår verksamhet spänner över flera skilda kompetenser, och många medarbetare vid CTC har just farmaceutisk bakgrund. För att bidra till att vi och andra life science-företag har fortsatt tillgång till en högkvalificerad infrastruktur med kunnig och erfaren arbetskraft bedriver vi nära samarbete med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet, läkemedels- och medtechbolag samt sjukvården. Några aktuella exempel är vår roll i kursen Klinisk prövningsmetodik där vi deltar i planering och föreläser om virtuella inslag i prövningar, och SweDeliver-praktikanten Sjoerd Koopman som nyligen arbetade med oss i sex veckor.

Var hoppas du att CTC och SweDeliver befinner sig sommaren 2024?

– Att Swedeliver projekten har utvecklats väl och nått det stadium där vi kan planera för de första kliniska studierna på friska frivilliga och patienter. Jag hoppas också att vi kan integrera sjukvårdens och patienternas behov i utvecklingsarbetet redan på ett tidigare stadium. Mer övergripande önskar jag att SweDeliver ska ge vårt fält en starkare röst som tydligare framhåller läkemedelstillförselns centrala betydelse både för svensk sjukvård och näringsliv.

Fakta Clinical Trial Consultants AB

  • Är ett av fem dotterbolag i Center for Translational Research Sweden AB (CTR).
  • Har av Dagens Industri utnämnts till Gasellföretag 5 år i rad.

Mer information

Kontakt

(Bild borttagen) Bengt Dahlström, Senior Scientific Advisor
CTC Clinical Trial Consultants AB
Bengt.Dahlstrom@ctc-ab.se

text: Magnus Alsne, foto: CTC

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin