Mentorprogram med restriktioner och nya dimensioner

I oktober samlades doktorander och mentorer i Uppsala för att avsluta den första omgången av SweDelivers nya mentorprogram. Trots att pandemin begränsat de flesta möjligheter till interaktion syntes inga spår av digital trötthet.

(Bild borttagen) Mentor Karin Walhagen, Ferring Pharmaceuticals, med doktorander vid SweDeliver 

SweDeliver förfogar idag över ett omfattande kompetenskapital. Med Arbetspaket Utbildning och karriärutveckling har centret dessutom verktyget att förvalta denna resurs i syfte att förbereda centrets yngre forskare för ledande positioner inom sina fält. Mitt under pandemin lanserades ett mentorprogram med fokus på nätverkande och ökad förståelse för industrins förutsättningar – och i oktober 2021 möttes doktorander och mentorer i Uppsala för att över en middag avsluta premiäromgången. För många var det första gången de träffade sin matchning offline.

(Bild borttagen) Sara Mangsbo, universitetslektor

– Att genomföra ett helt mentorprogram via skärm är självklart inte optimalt, men vi gjorde vårt bästa utifrån rådande restriktioner, och med facit i hand uppfattar jag att alla inblandade beskriver en positiv erfarenhet. En grundläggande ambition var att rekrytera mentorer även bortom Mälardalsregionen, och här kan pandemin till och med ha varit till vår fördel, säger Sara Mangsbo, universitetslektor och ledare för arbetspaketet.

För Karin Walhagen, principal scientist vid danska Ferring Pharmaceuticals, var just möjligheten att erbjuda mentorskap online direkt avgörande för hennes medverkan:

– Att träffas fysiskt har naturligtvis fördelar, men med Teams kunde vi genomföra tätare och kortare samtal, vilket jag upplevde tillförde en positiv dimension. Med facit i hand växte jag nog lika mycket som Maryam av våra möten, och faktum är att vi bokat in ett par uppföljande samtal trots att min del i mentorprogrammet officiellt är avslutad.

Ännu en matchning där adept och mentor samarbetade på närmare 700 kilometers avstånd var mellan Vicky Barmpatsalou, doktorand vid Uppsala Biomedicinskt centrum, och Mikael Ekström, Vice President Development vid Iconovo, ett innovationsföretag som med bas i Lunds Medicon Valley utvecklar avancerade inhalationsverktyg.

(Bild borttagen) Vicky Barmpatsalou, doktorand

– För mig utgör SweDelivers Arbetspaket Utbildning och karriärutveckling en perfekt möjlighet till personlig utveckling, och till de absoluta höjdpunkterna hör min tid i mentorprogrammet. Mikael Ekström var verkligen generös med sin tid och delade med sig av både insikter, värdefulla råd och kloka svar på mina frågor, något jag utan tvekan kommer att ta med mig i framtida karriärval, konstaterar Vicky Barmpatsalou.

Inom överskådlig framtid ska samtliga doktorander vid SweDeliver erbjudas tillfälle att delta i mentorprogrammet. Förberedelserna inför omgång två pågår som bäst med planerad start en bit in i 2022.

– De konkreta resultaten av mentorskapen kan vi utvärdera först om några år, men redan nu ska vi genomföra en mer strukturerad analys av den första omgången. Förhoppningsvis kommer svaren att ge framtida mentorer ännu bättre verktyg i samtalen med SweDelivers doktorander och i deras strävan att förmedla nätverk som når långt bortom vår egen vetenskapliga sfär, säger Sara Mangsbo.

Fakta

  • SweDeliver Arbetspaket för utbildning och karriärutveckling främjar livslångt lärande för centrets juniora forskare med fokus på strategiska överväganden och karriärutveckling.
  • Arbetspaketet syftar även till att främja sektoriell och internationell rörlighet.

Mer information

Kontakt

(Bild borttagen) Sara Mangsbo, universitetslektor
Uppsala universitet, SweDeliver
Sara.Mangsbo@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Sara Mangsbo

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin