Flera nya publiceringar av SweDelivers juniora forskare

SweDelivers doktorander och postdocs fortsätter att leverera forskning av hög kvalitet. Hösten 2021 har bland annat Vicky Barmpatsalou, Staffan Berg, Vahid Forooqi Motlaq och Irès van der Zwaan publicerat en rad intressanta artiklar.

(Bild borttagen) Vicky Barmpatsalou, Staffan Berg, Vahid Forooqi Motlaq och Irès van der Zwaan, SweDeliver

Vahid Forooqi Motlaq, doktorand i SweDeliver arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel, har publicerat artikeln Investigation of the enhanced ability of bile salt surfactants to solubilize phospholipid bilayers and form mixed micelles i tidskriften Soft Matter, issue 33, 2021.

I den aktuella studien har Vahid Forooqi Motlaq et al. undersökt gall salt– fosfolipidsystemet NaDC – DMPC i fysiologisk saltlösning med hjälp av en kombination av experimentteknikerna SLS, DLS, SAXS och kryo-TEM. I enlighet med detta har teamet observerat små ellipsoidala miceller som bildas spontant vid höga fraktioner av NaDC (XPL ≤ 0,5) och ökar i storlek när andelen DMPC ökar.

Vicky Barmpatsalou, postdoktor i SweDeliver arbetspaket Oral läkemedelstillförsel, har publicerat artikeln Physiological properties, composition and structural profiling of porcine gastrointestinal mucus i tidskriften European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics, Vol. 169, 2021.

(Bild borttagen)

I den aktuella studien har Vicky Barmpatsalou et al. använt en större djurart, grismodellen, i syfte att karakterisera mukuslagret längs hela mag-tarmkanalen. Rapporten är den första om fysiologiska egenskaper (fysiskt utseende, pH och vattenhalt), sammansättning (protein-, lipid- och metabolitinnehåll) och strukturella profilering (reologi och gelnätverk) i tjocktarmens mukuslager hos svindjur.

Staffan Berg, doktorand i SweDeliver arbetspaket Oral läkemedelstillförsel, har publicerat artikeln In Vitro and In Vivo Evaluation of 3D Printed Capsules with Pressure Triggered Release Mechanism for Oral Peptide Delivery i tidskriften Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 110, 2021.

(Bild borttagen) 3D-skrivare med modifierat skrivarhuvud för
3D-utskrift av stela filament & Schematisk
ritning av den tryckkänsliga kapseln.

I den aktuella studien har Staffan Berg et al. utvärderat en 3D-utskriven kapsel som designats att gå sönder av det fysiologiska trycket i den antropyloriska regionen. Detta i syfte att kartlägga dess förmåga att leverera den syntetiska oktapeptiden oktreotid till beaglehundar när den samformuleras med permeationsförstärkaren natriumkaprat. De tryckkänsliga kapslarna jämfördes med traditionella entero-dragerade hårda gelatinkapslar och entero-dragerade tabletter. Paracetamol, som absorberas fullständigt i hundar, inkluderades i formuleringarna och användes som en absorptionsmarkör för att ge information om in vivo-prestandan hos doseringsformerna.

Irès van der Zwaan, doktorand i SweDeliver arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel, har publicerat artikeln Hyaluronic Acid Hydrogels for Controlled Pulmonary Drug Delivery—A Particle Engineering Approach i tidskriften Pharmaceutics, issue 13, 2021.

I den aktuella studien visar Irès van der Zwaan et al. möjligheten att använda spraytorkning i syfte att framställa inhalationspulver från hyaluronsyra-hydrogel för potentiell kontrollerad frisättning vid pulmonär läkemedelstillförsel. För detta ändamål preparerades mikropartiklar genom spraytorkning från korsbunden såväl som nativ hyaluronsyra. Mikropartiklarna utsattes för omfattande karakterisering, inklusive kemisk sammansättning, partikelmorfologi och -storleksanalys, yt-zetapotential, svällning, in vitro biologisk nedbrytning och aerosoliseringsprestanda.

Mer information

KONTAKT

(Bild borttagen) Christel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, SweDeliver

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin