Johan Palm är ny Co-Lead i arbetspaket Oral läkemedelstillförsel

Hallå där… Johan Palm, biofarmaceutisk specialist vid AstraZeneca och ny Co-Lead i SweDelivers arbetspaket Oral läkemedelstillförsel, som identifierar såväl skickliga juniora forskare som möjligheter till utökad samverkan.

(Bild borttagen) Johan Palm, biofarmaceutisk specialist, AstraZeneca

Vad får dig att axla uppdraget som Co-Lead i SweDeliver?
– Jag brinner helt enkelt för oral läkemedeltillförsel, och har gjort så sedan jag påbörjade min egen forskarutbildning vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet för snart trettio år sedan. Jag ingick i Per Arturssons forskargrupp med fokus på utveckling av cellmodeller för studier av läkemedelsabsorption från mag-tarmkanalen med Caco-2-celler, vilket var en mycket lärorik tid.

Vilka arbetsuppgifter har du idag?
– Jag projektleder biofarmaceutisk utveckling av orala läkemedel vid AstraZeneca R&D:s anläggning i Göteborg. I min roll har jag redan varit engagererad i några projekt inom SweDeliver, bland dem ett med fokus på utveckling av nya in vitro-system för att utvärdera subkutan injektion av läkemedel och ett annat som studerar lipidbaserade formuleringar med permeabilitetshöjare för oral tillförsel av biologiska ämnen.

Vilken bild har du av SweDelivers verksamhet?
– Att rekryteringen av skickliga doktorander och postdocs är framgångsrik, att de vetenskapliga frågeställningarna har tydlig koppling till industriella utmaningar och att forskningsprogrammet håller mycket hög kvalitet.

(Bild borttagen) AstraZeneca R&D, Göteborg

Vilka värden kan SweDeliver tillföra en branschjätte som AstraZeneca?
– Både stora och relevanta. De forskningsprojekt jag varit involverad i svarar direkt mot våra behov av ökad kunskap, till exempel hur permeabilitetshöjare kan påverka absorption av makromolekyler. Att vi via SweDeliver kommunicerar direkt med akademin kring vilka kunskaper vi kommer att efterlysa bland framtida medarbetare är en annan uppenbar framgångsfaktor.

Vilket utrymme för fortsatt utveckling ser du i SweDeliver?
– Stärkt samverkan, både inom och mellan arbetspaketen. Att många projekt har närbesläktade frågeställningar, inriktningar och metoder öppnar för synergieffekter som vi hittills inte utnyttjat fullt ut. Inom arbetspaket Oral läkemedeltillförsel samlar vi troligtvis hela gruppen redan i februari och kommer därefter att kalla till möten tre gånger per termin.

Vad väntar mer i arbetspaket Oral läkemedelstillförsel?
– Styrelsen har just godkänt två nya doktorandprojekt som kommer att fasa in i två pågående studier som närmar sig avslut. Vi påbörjar rekryteringsprocessen inom några veckor med ambitionen att ha våra nya forskare på plats tidig vår, så den närmaste framtiden ser mycket intressant ut.

FAKTA

  • Som Co-Lead i arbetspaket Oral läkemedelstillförsel ansluter även Betty Lomstein Pedersen, Lead Scientist vid Ferring (DK). Vi återkommer med en presentation av Betty Lomstein Pedersen i kommande nyhetsbrev.
  • Forskningen i arbetspaket Oral läkemedelstillförsel fokuserar på bättre design av system för läkemedelstillförsel via upptag i tunn och tjocktarmen.
  • AstraZeneca är ett globalt, forskningsinriktat biofarmaceutiskt företag som utvecklar innovativa läkemedel till miljoner patienter. Anläggningen i Göteborg är ett av AstraZenecas tre strategiska vetenskapliga centrum. Här är fokus på kardiovaskulära/metaboliska andningssjukdomar, med starkt understöd av forskning och utveckling inom läkemedelstillförsel.

MER INFORMATION

KONTAKT

(Bild borttagen) Per Larsson, universitetslektor
Lead, arbetspaket Oral läkemedelstillförsel
per.r.larsson@uu.se

text: Magnus Alsne, foto: AstraZeneca, Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin