Uppsalaföretaget Enphasys tar plats i EU:s nya satsning Women TechEU

Hallå där… Christel Bergström, centrumledare i SweDeliver och medgrundare till Enphasys AB, ett av 50 europeiska företag som erhåller 75 000 euro i Europeiska Unionens nya satsning Women TechEU som uppmärksammar startups med kvinnor i topp.

(Bild borttagen) Christel Bergström, professor och centrumledare, Uppsala universitet

Vad betyder det för Enphasys att få EU:s kvalitetsstämpel?
– Det är otroligt inspirerande att Enphasys, som är ett litet startup-bolag, får ett så fint erkännande. Söktrycket i denna första omgång var enormt med en beviljandegrad på tolv procent, och vi är väldigt stolta över det fina utlåtande vi fick. Vi ser det som ett kvitto på dels det gedigna vetenskapliga arbete som ligger bakom Enphasys och dess fortsatt starka vetenskapliga fokus, dels hur vi lyckats transformera detta till en vital affärsidé inom ett viktigt område där nya tekniker är nödvändiga.

Hur planerar ni att investera prispengarna?
– I fortsatt utveckling av den prototyp vi har patenterat, härnäst med fokus på hållbarhetsaspekter och tillverkning. Vi kommer också att hålla fortsatt fokus på strategisk kommunikation och synlighet för Enphasys.

Vilken framtid ser du för ert företag?
– Enphasys är idag baserat på försäljning av tjänster till kunder inom läkemedelsutveckling med fokus på formuleringsfrågeställningar. Med den teknik vi utvecklat hjälper vi företag att identifiera bästa formulering för deras substanser i syfte att öka läkemedelsupptaget från tarm. Vår teknik visar god korrelation till djurdata, vilket möjliggör en förflyttning från djurstudier till labbänksmetoder och därmed bidrar vi även till 3R principen, Reduce, Refine, Replace animal experiments.

Ser du utrymme att utveckla Enphasys affärsidé ytterligare?
– Absolut, bland annat genom att skala ner vår teknik och utveckla den till en produkt som kan användas av kunder för en första snabbare bedömning av formuleringar. Därmed ger vi företaget två ben att stå på, försäljning av produkt respektive tjänst och expertkompetens.

Hur ser ni på Women TechEU och er framtid i satsningen?
– Riskkapital investeras till övervägande del i bolag som grundats eller leds av män. Women TechEU är en viktig satsning för att lyfta och synliggöra kvinnligt ledarskap i denna mansdominerade miljö, och vi är grymt taggade på att delta i det här nätverket som förenar kvinnliga entreprenörer över hela EU och att få lära av dem. Vi ser också fram emot att på sikt få möjlighet att stimulera och motivera andra kvinnor att göra resan som innovatörer och entreprenörer.

Fakta WOMEN TECHEU

  • Ger stöd åt 50 lovande företag som leds av kvinnor i 15 europiska länder.
  • Varje företag erhåller bidrag värda 75 000 euro som ger stöd genom tidig innovationsprocess och initial tillväxt.
  • Företagsledarna registreras i European Innovation Councils Women Leadership Program för skräddarsydda coachnings- och mentorskapsaktiviteter som pågår 6 till 12 månader.

MER INFORMATION

kontakt

(Bild borttagen) Christel Bergström, professor
SweDeliver, Uppsala universitet
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin