Farmaceutiska fakulteten i topp på internationella rankingar

Rankingar av världens lärosäten och enskilda forskare får allt större genomslagskraft. En framskjuten position kan locka nya studenter, ledande forskare och viktig finansiering – och just nu erbjuder de mest prestigefyllda rankingarna mycket inspirerande läsning för alla med koppling till Farmaceutiska fakulteten.

(Bild borttagen) Flera av fakultetens forskare placerar sig högt i internationella rankingar

Knappt 20 år efter publiceringen av den första Academic Ranking of World Universities – ofta benämnd Shanghairankingen – är de globala universitetsrankingarna en del av den akademiska vardagen. Även om listorna kan väcka debatt, till exempel för att mäta kvalitet med alltför förenklade metoder, rapporterar både media och universitet om aktuella placeringar. Och då resultaten når och påverkar såväl beslutsfattare som potentiella studenter, hur väl hävdar sig egentligen Farmaceutiska fakulteten och dess forskare på de mest prestigefyllda rankingarna?

Shanghairankingen som främst väger in forskningsrelaterade data placerar år 2021 Uppsala universitet som nummer 78 i världen – och i kategorin Pharmacy & Pharmaceutical Sciences redan på plats 25, vilket utgör vårt lärosätes enskilt högsta placering. I QS World Ranking, som lägger större vikt vid högre utbildning och akademiskt rykte, är Uppsala universitet nummer 124, även här med sin främsta placering (34) inom Pharmacy & Pharmacology. Hög tillförlitlighet tillskrivs också U.S News ranking Best Global Universities, i vilken Uppsala universitet för närvarande innehar plats 113, med sin näst högsta position inom Pharmacology and Toxicology (40).

(Bild borttagen) Mathias Hallberg, dekan, Farmaceutiska fakulteten

– Farmaceutiska fakulteten befinner sig i en mycket positiv utveckling. Vi når stora framgångar i forskning och utlysningar, har installerat sju nya professorer och stärker för närvarande organisationen kring våra programutbildningar. I sommar välkomnar vi 200 europeiska doktorander till ULLA 22 och till hösten lanserar vi  Sveriges första masterprogram i biologiska läkemedel. Vi har helt enkelt vind i seglen, och att vårt målmedvetna arbete och framgångsrika samverkan med Uppsala universitets medicinska fakultet speglar sig de internationella rankingarna ger naturligtvis viktig inspiration för framtiden, säger Mathias Hallberg, dekan vid Farmaceutiska fakulteten.

Ser vi till enskilda forskare så listar Research.com varje år världens främsta inom ett antal discipliner baserat på produktivitet och räckvidd, ett så kallat H-index. I 2022 års ranking intar exempelvis Robert Fredriksson, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, plats 3425 med 11 854 citeringar inom Genetics and Molecular Biology. En annan professor som utmärker sig är Per Artursson, institutionen för farmaci, på plats 1252 med 27 960 citeringar inom Biology and Biochemistry. Artursson har även framskjutna positioner då Stanford University i en aktuell kartläggning rankar såväl det senaste årets prestation som samlade gärningar, den sistnämnda en kategori där Per Artursson intar plats 5288. På samma lista hittar vi Hans Lennernäs (11 926) och Fred Nyberg (52 815), båda professorer vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, liksom Anders Hallberg (64 334), professor vid institutionen för läkemedelskemi.

(Bild borttagen) Per Artursson, professor, Farmaceutiska fakulteten

– Jag läser det som ett kvitto på att jag fortfarande levererar, men framför allt känner jag tacksamhet över den akademiska friheten att följa sin nyfikenhet. Vår grupp har fått pröva oss fram längs flera okända spår, och ska vi nu blicka i backspegeln är nog vår främsta bedrift att vi nått genomslag i varje ny riktning. Samtidigt är det viktigaste inte vad vi gör, utan varför. Det verkligt betydelsefulla är att farmacin utvecklas, och för att ta steget in i framtiden måste vi seniora forskare vara beredda att släppa fram nästa generation, konstaterar Per Artursson.

En sökning i Scopus, världens största referensdatabas för vetenskapligt granskad litteratur, indikerar påtaglig generositet. Flera av Farmaceutiska fakultetens forskare som står mitt i karriären har redan ett H-index över 40, en bedrift som ”kännetecknar framstående vetenskapsmän, som sannolikt endast finns på de främsta universiteten eller större forskningslaboratorier”. Här återfinns bland annat Christel Bergström (H-index 40), professor vid institutionen för farmaci, liksom Ulf Göransson (41) och Ola Söderberg (41), professorer vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap. I de något yngre leden utmärker sig en rad, snabbt klättrande forskare, bland dem Sara Mangsbo (23) och Alexandra Teleki (25) vid institutionen för farmaci.

(Bild borttagen) Alexandra Teleki, forskare, Farmaceutiska fakulteten

– Vi har erhållit 2 miljoner euro av European Research Council i syfte att utveckla en ny metod att diagnosticera och behandla inflammatoriska tarmsjukdomar hos barn och rimligtvis även vuxna. Vi arbetar med en nanopartikel som lokaliserar inflammationen, avgör dess aktivitet, transporterar läkemedel och frigör rätt dos lokalt i mag-tarm kanalen. Vår projektgrupp förenar ledande miljöer vid Uppsala universitets farmaceutiska och medicinska fakulteter, SciLifeLab, Akademiska barnsjukhuset och University of Florida. Allt ser mycket lovande ut, så förhoppningsvis har vår forskning fortsatt hög vetenskaplig och klinisk relevans, säger Alexandra Teleki.

FAKTA UNIVERSITETSRANKINGAR

  • Försöker jämföra och rangordna en mängd lärosäten i listor, ofta utifrån ett kvalitetsperspektiv.
  • Underlag kan komma från olika typer av källor: officiell statistik, bibliometri, analyser via nätet etc.
  • Från dessa källor hämtas olika data och olika aspekter (indikatorer) vägs mot varandra och kombineras till en slutsiffra som kan presenteras som ett betyg eller mått på kvalitet hos ett visst universitet.
  • Uppsala universitet har de senaste åren, med några undantag, placerat sig bland de 100 bästa universiteten i världen i de tre största internationella rankningarna, ARWU, QS och THE.

MER INFORMATION

KONTAKT

(Bild borttagen) Mathias Hallberg, dekan
Farmaceutiska fakulteten
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin