I fokus: Maryam Tofiq håller alla professionella dörrar öppna

– Som junior forskare i SweDeliver har du stort utrymme att interagera med företag i olika storlekar, länder och fokusområden. För mig innebär det många viktiga tillfällen att utveckla min förmåga till vetenskaplig kommunikation och projektstyrning, säger doktorand Maryam Tofiq.

Maryam disputation

– Med ett år till disputation är jag glad över att genomföra mina doktorandstudier inom ramarna för SweDeliver. Att bedriva forskning vid ett kompetenscentrum som samlar både akademi och industri innebär dels att jag får viktig återkoppling på mitt arbete från flera olika perspektiv, dels att jag själv fått en tydligare bild av läkemedelsvärldens många sfärer, konstaterar Maryam Tofiq, doktorand vid Uppsala universitets institution för farmaceutisk biovetenskap.

Våren 2022 publicerade Maryam de första resultaten från sitt doktorandprojekt i tidskriften Powder Technology. I studien analyserar hon vilka effekter ett systematiskt varierat förhållande mellan ett plastiskt och ett sprött material har på kompressionsegenskaper hos torrgranulerade partiklar. Nästa manuskript är redan inskickat för granskning, och därmed är målet inom sikte för det arbete hon påbörjade år 2018 i vad som då gick under namnet Swedish Drug Delivery Forum, SDDF.

– Jag tog min masterexamen i farmaci vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet och kom en tid därefter i kontakt med SDDF. Det nära samarbetet mellan industri och universitet väckte mitt intresse, och då forumets vetenskapliga ledare, professor Göran Alderborn, utlyste ett doktorandprojekt med målet att utveckla en plattform för formuleringsteknik för ändamålsenlig design av tillverkningsegenskaper för torrgranulerade partiklar ansökte jag direkt.

Knappt fyra år senare återstår två projekt med fokus på att validera observationer och slutsatser i de redan genomförda studierna. Med frågeställningar som redan initialt utvecklats i dialog med SweDelivers industripartners och åtföljts av kontinuerliga samtal om resultat och målbild är förväntningarna på projektets framtida industriella nytta höga. För egen del väljer Maryam Tofiq dock att behålla alla professionella dörrar öppna.

– Som ung forskare i SweDeliver har du stort utrymme att interagera med företag i olika storlekar, länder och fokusområden. För mig har det inneburit många viktiga tillfällen att utveckla min förmåga till vetenskaplig kommunikation och projektstyrning, likaså att skaffa mig en bred förståelse för industrin och de förutsättningar som råder där. Om ett år tar jag med mig de erfarenheter och nätverk jag byggt och ser fram emot att få omsätta dem i nästa karriärsteg, men var det leder återstår att se.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom pulmonär läkemedelstillförsel fokuserar på kontrollerad frisättning, löslighet och absorption av läkemedel i lungorna samt pulvermekanik hos adhesiva föreningar.
  • Arbetet bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring partikelegenskaper som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för farmaceutisk teknik och farmaceutisk fysik.

MER INFORMATION

KONTAKT

Maryam Tofiq, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
maryam.tofiq@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin