Flera nya vetenskapliga publiceringar av SweDelivers juniora forskare

Under sommaren och hösten publicerar Ires van der Zwaan, Marcus Wanselius, Ann-Christin Jacobsen och flera andra juniora forskare vid SweDeliver resultat som tillför värdefull kunskap till forskning om läkemedelstillförsel.

(Bild borttagen) Ires van der Zwaan, Marcus Wanselius och Ann-Christin Jacobsen, SweDeliver

I artikeln Characterization of Membrane-Type Dissolution Profiles of Clinically Available Orally Inhaled Products Using a Weibull Fit and a Mechanistic Model, beskriver Ires van der Zwaan, doktorand i SweDelivers Arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel, en utökad matematisk modell som möjliggör upplösning av polydispersa pulver och efterföljande diffusion av lösta läkemedel över ett membran.

(Bild borttagen)

Resultaten av studien visar att den utvecklade och utökade modellen ger avsevärt ökad förståelse av upplösningsmekanismerna i membrantyp (Transwell) upplösningstester och är publicerade i Molecular Pharmaceutics, 2022.

Marcus Wanselius, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, har publicerat artikeln Responsive Hyaluronic Acid–Ethylacrylamide Microgels Fabricated Using Microfluidics Technique i tidskriften Gels specialutgåva: Advanced Hydrogels: Preparation, Property, and Biomedical Application.

(Bild borttagen)

I den aktuella studien analyserar Marcus Wanselius en mikrofluidikmetod att syntetisera mycket responsiva, kovalent tvärbundna, hyaluronsyramikrogeler i syfte att undersöka interaktion mellan polyelektrolyter och molekyler av motsatta laddningar, bland dem peptider och proteiner.

I artikeln Intrinsic lipolysis rate for systematic design of lipid-based formulations introduerar Ann-Christin Jacobsen Intrinsic Lipolysis Rate (ILR) som ett yt-area oberoende tillvägagångssätt att jämföra digestionen av lipider.

(Bild borttagen)

Resultaten visar att vid en konstant och låg halt av ytaktiva ämnen ökar digestionsgraden av acylglycerol vid kortad acylkedja, minskad förestring och ökad omättnad. Beräknad ILR för rena acylglyceroler användes framgångsrikt för exakta förutsägelser av IRL vid binära lipidblandningar. ILR-mätningarna visar stor potential som metod vid tidig design av lipid-baserade formuleringar med specifika matsmältningsprofiler. Artikeln är publicerad i tidskriften Drug Delivery and Translational Research.

MER INFORMATION

KONTAKT

(Bild borttagen) Christel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, SweDeliver

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin