Alexandra Teleki ny ledamot i Particle Technology Forums (AIChE) exekutiva kommitté

Hallå där… Alexandra Teleki, biträdande Centrumledare i SweDeliver och forskare med fokus på farmaceutisk nanoteknik, som 1 januari 2023 tillträder som enda icke-amerikan i The Particle Technology Forums exekutiva kommitté.

(Bild borttagen) Alexandra Teleki, SweDeliver och Farmaceutiska fakulteten

Vad pågår i The Particle Technology Forum?
– Vi utgör en division inom American Institute of Chemical Engineers, AIChE, en organisation som grundades 1908 och idag förenar fler än 60 000 kemiingenjörer i 110 länder. Just vårt forum arbetar i synnerhet med att främja forskning, utbildning och informationsutbyte inom partikelteknik.

Hur hittade du in i forumets exekutiva kommitté?
– Jag är medlem och deltar vid AIChE:s årliga konferenser i USA sedan snart 20 år, så jag har relativt lång erfarenhet av organisationen. Jag tjänstgör också som Executive Editor för tidskriften Powder Technology, och då en ny kommitté skulle väljas blev jag nominerad och framröstad av forumets medlemmar vilket känns mycket hedrande.

(Bild borttagen) Alexandra Teleki, Docent och bitr. Centrumledare

Vilka frågor kommer du att driva?
– Jag tillträder kommittén i januari 2023 och då får mitt uppdrag tydligare konturer, men hittills har vi diskuterat hur vi ska öka yngre forskares engagemang i partikelteknik. Ökad närvaro i sociala media är en metod. Att ge dem framträdande roller vid internationella mötesplatser en annan. Med rollen kommer även uppgiften att bidra till konferenser och andra vetenskapliga sammanhang.

Vad kan positionen tillföra din egen forskning?
– Institutet rymmer ett enormt internationellt nätverk, i synnerhet inom den amerikanska industrin. Som enda icke-amerikan i forumets kommitté ser jag möjligheter att öppna vägar för nya samarbeten med stor potentiell nytta för både SweDeliver och Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet.

När sammanträder kommittén för första gången?
– Vi möttes redan i november i samband med AIChE:s årsmöte 2022 som ägde rum i Phoenix, Arizona. Det är en konferens som samlar flera tusen deltagare och där vår forskargrupp bidrog med flera uppskattade presentationer, bland annat vår doktorand Yael Suárez som vann en poster award.

FAKTA

  • Alexandra Teleki är docent och forskare i läkemedelsformulering vid Uppsala universitet
  • Alexandra Teleki erhöll 2020 ett ERC Consolidator Grant för utveckling av en ny metod att diagnosticera och behandla inflammatoriska tarmsjukdomar hos barn.

MER INFORMATION

KONTAKT

(Bild borttagen) Alexandra Teleki, Docent
Bitr. Centrumledare, SweDeliver
Alexandra.Teleki@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin