Forskare i fokus: Julia Parlow vill kartlägga läkemedlens väg från injektion till absorption

– Projektets industrinära koppling och relevans var det som först väckte min nyfikenhet på SweDeliver, konstaterar Julia Parlow, doktorand vid Uppsala universitet, som just nu utvecklar en metod att studera faktorer som styr transport av biologiska läkemedel från injektion till absorption.

(Bild borttagen) Julia Parlow och SweDeliver-kollegan Marcus Wanselius

Flera biomolekylära läkemedel – bland dem insulin och vacciner – injiceras ofta i fettvävnad under huden. Men metoden rymmer en rad utmaningar, i synnerhet svårigheten att förutsäga hur läkemedelsformuleringen kommer att agera under transporten till dess avsedda mål. I ett pågående projekt vid SweDeliver utvecklar Julia Parlow, doktorand vid institutionen för läkemedelskemi, en in vitro metod i syfte att kunna beräkna den förväntade absorptionen i kroppen.

– Vi publicerar tidigt 2023 en första artikel som visar att FRAP, en avancerad teknik inom mikroskopi, är tillämpbar för att prediktera hur peptider med minst 20 aminosyror interagerar i en gel med liknande egenskaper som mänsklig vävnad. I nästa delprojekt ska vi använda tekniken för att studera modellsubstanser med systematiskt varierade egenskaper i samma gel, innan vi på sikt övergår till analys av regelrätta läkemededelsmolekyler.

(Bild borttagen) Julia Parlow, doktorand, SweDeliver

Julia Parlow rekryterades hösten 2018 som doktorand till Uppsala universitets forskningsmiljö i Farmaceutisk fysikalisk kemi. Med positionen öppnades dörren till det nationella kompetenscentret SweDeliver och dess omfattande nätverk inom den nordeuropeiska läkemedelsindustrin. En kontext som ger Julia tillgång till handledning vid både Farmaceutiska fakulteten och Ferring Pharmaceuticals A/S, ett internationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i Schweiz.

– Jag har gemensamma avstämningar med professor Per Hansson och Helen Sjögren, Senior principal scientist vid Ferring Pharmaceuticals, och att få deras kompletterande perspektiv på min forskning tillför viktiga värden. Just projektets industrinära koppling och praktiska relevans var det som först väckte min nyfikenhet på SweDeliver. Under arbetets gång har mitt intresse snarast ökat, och idag tänker jag mig en framtid vid ett läkemedelsföretag.

Julias engagemang i SweDeliver har även genererat en plats i kompetenscentrets mentorprogram. Under 2022 interagerar hon med Cecilie Madsen – som i juni rekryterades till Lundbeck från Janssen Pharmaceuticals – och framhåller bland annat de råd hon fått kring arbetsprocesser och presentationsteknik, men också ett besök i Köpenhamn där Julia fick tillfälle att träffa personer i Cecilie Madsens professionella nätverk.

– Det jag uppskattar allra mest med SweDeliver är nog förmågan att skapa samverkan inom plattformen. Efter att pandemirestriktionerna lättade är det väldigt tydligt hur mycket mötesplatser som vårens Retreat och höstens Summit faktiskt tillför. Utrymmet att ta del av och diskutera de andra juniora forskarnas projekt ligger redan till grund för flera spontana samarbeten, och just den teamkänsla som präglar hela centret är en viktig faktor i att jag efter disputation vill pröva lyckan inom industrin.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom parenteral läkemedelstillförsel fokuserar på utveckling av nya formuleringar och förbättrade system för tillförsel av läkemedel via injektion.
  • Arbetet bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring självaggregering och molekylära interaktioner som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för Farmaceutisk fysikalisk kemi.

MER INFORMATION

KONTAKT

(Bild borttagen) Julia Parlow, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
julia.parlow@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin