Möt våra partners: Pharmetheus

Pharmetheus AB tillhandahåller expertis inom farmakometri, en tvärvetenskaplig disciplin där komplexa data och modellbaserade metoder tillämpas som stöd för läkemedelsutveckling i alla kliniska faser och inom alla behandlingsområden. Vi frågade Erik Sjögren, Senior konsult om vilka mervärden som uppstår när läkemedelstillförsel och farmakometri interagerar.

(Bild borttagen)

Pharmetheus ökade nyligen sitt engagemang i SweDeliver, då Vinnova beviljade finansiering för projektet Läkemedelsabsorption och immunogenicitet efter subkutan administrering, och vi fick en pratstund med Erik Sjögren, Senior konsult och ansvarig för utveckling av företagets PBPK-QSP plattform, om vilka värden ett kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel kan generera för ett företag med fokus på farmakometri?

(Bild borttagen) Erik Sjögren, Senior konsult, Pharmetheus

– En av Pharmetheus tjänster är att utveckla och applicera prediktiva modeller, och i dessa är  läkemedelsadministration och drug delivery ofta i fokus. Som partner i SweDeliver ingår vi i ett större nätverk där både akademisk och industriell expertis ger värdefull input på vårt arbete. Samtidigt ger det oss en plattform att sprida kunskap och medvetenhet om den potential modellering kan tillföra i utvecklingen av läkemedel.

Vilka primära värden tillför Pharmetheus i sin tur SweDeliver?
– Just nu utbildas inte tillräckligt många inom fysilogibaserad modellering för att metodens potential ska komma farmaceutisk och biofarmaceutisk utveckling till gangs. För att bygga nödvändig kompetens inför framtiden behöver fler juniora forskare kommer i kontakt med denna metod, och med vårt engagemang i SweDeliver hoppas vi bidra till att öka intresset för fältet bland en ny generation forskare.

Vad innebär ert engagemang i SweDeliver i operativa termer?
– Att utveckla och etablera en ny modell – vilket i vårt engagemang med SweDeliver blir en prediktiv modell för subkutan läkemedelsabsorption – bör alltid ske i nära dialog med expertis inom det aktuella området så att man identifierar och inkluderar de aspekter som är viktiga för användarna. I SweDeliver får vi denna input direkt vilket ger oss en ypperlig utgångspunkt till att genomföra projektet.

Och en titt i kristallkulan, vilka långsiktiga förväntningar har du på SweDeliver?
– Vi ser idag hur våra kontaktytor ökar inom både akademi och industri, vilket naturligtvis är oerhört värdefullt då Pharmetheus verksamhet bygger på att integrera kunskap från olika vetenskapliga områden. Som bekant rymmer utvecklingen av läkemedel flera centrala utmaningar, och ju snabbare vi uppnår den målbild vi definierat för SweDeliver, kommer resultatet – bättre prediktiva modeller för snabbare utveckling av läkemedel – att generera stor nytta för både industri, samhälle och framför allt den enskilde vårdtagaren.

FAKTA PHARMETHEUS AB

  • Pharmetheus erbjuder farmakometriska tjänster för läkemedelsutveckling i alla kliniska faser och behandlingsområden.
  • Pharmetheus utnyttjar de senaste framstegen inom modellbaserad metodik för läkemedelsutveckling.

MER INFORMATION

KONTAKT

(Bild borttagen) Erik Sjögren, Senior konsult
Pharmetheus AB
Erik.Sjogren@pharmetheus.com

text: Magnus Alsne, foto: Pharmetheus

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin