Rekordstort intresse för SweDelivers sommarpraktik

Med nästan 70 högkvalitativa ansökningar från hela världen står SweDeliver inför den angenäma uppgiften att välja ut de sex masterstudenter som under några intensiva sommarveckor kommer att bidra till ledande forskning inom läkemedelstillförsel. 

(Bild borttagen)

Sommaren 2023 erbjuder SweDeliver för tredje året i rad masterstudenter i slutfasen av sin utbildning  möjlighet till en sex veckors forskningspraktik hos en av kompetenscentrets 16 industripartners. För studenten är det ett unikt tillfälle att få viktig industriell erfarenhet och att skapa nätverk i läkemedelsbranschen. För företaget innebär det en extra resurs i ett pågående utvecklingsprojekt.

– Vi har just avslutat årets ansökningsperiod och gensvaret från studenterna är fantastiskt. Vi räknar till närmare 70 kvalitativa ansökningar från hela världen, vilket i sin tur visar att SweDeliver närmar sig den internationella lyskraft vi hela tiden strävar mot. Nu väntar den angenäma uppgiften att välja ut de kandidater vi går vidare med till intervjuer innan vi under våren matchar dem mot rätt industripartners, säger Christel Bergström, Centrumledare och professor i molekylär galenisk farmaci.

Satsningen på sommarpraktikanter är ett av flera initiativ i syfte att stärka studenternas engagemang i den forskning SweDeliver bedriver och att därmed vidga plattformen för rekrytering av nya doktorander och fördjupningsstudenter. Det är också ett steg för centret att bidra till den ökande mobiliteten mellan akademi och industri.

– Det är fantastiskt att Uppsala universitet ger sina studenter, inte minst oss från andra länder, en så extraordinär möjlighet. Att jag fick praktisera mina teoretiska kunskaper vid ett europeiskt företag var av stor betydelse för min personliga och professionella utveckling, och kommer helt säkert att stärka mina förutsättningar i en framtida yrkeskarriär, säger Jessica Mahajan som praktiserade vid Disruptive Pharma AB sommaren 2022.

MER INFORMATION

FAKTA

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.
  • Med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners bedriver SweDeliver forskning om parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.

KONTAKT

(Bild borttagen) Christel Bergström
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin