SweDeliver Retreat med fokus på forskning och nya nätverk

2023 års SweDeliver Retreat blev ett uppskattat och tudelat event där centrets juniora forskare fick tillfälle att nätverka med representanter för läkemedelsbranschen vid en karriärkväll i Apotekarsocietetens regi, följt av en dag med forskningspresentationer och panelsamtal.

Retreat 

– Nytt för årets retreat var att våra doktorander modererade både sessionerna och paneldiskussionen, och dessutom deltog i panelen för att dela med sig av sina erfarenheter. Konceptet bidrog till tydligt engagemang och bra diskussioner under hela dagen, konstaterar Alexandra Teleki, Biträdande Centrumledare vid SweDeliver.

Retreaten inleddes kvällen innan med ett gemensamt besök på Opportunities after PhD and Post doc studies, en afton i Apotekarsocietetens regi som gav doktorander och post docs möjlighet att få nya perspektiv, skapa nya kontakter och etablera meningsfulla relationer i syfte att avancera sina karriärer.

– Att tala med representanter för industri, forskningsinstitut och myndigheter ger viktig inspiration för framtiden. Att få vetenskaplig återkoppling på våra arbeten från SweDelivers seniora medlemmar och företagspartners är alltid relevant, så retreaten var en på alla sätt värdefull erfarenhet, säger Anna Simonsson, doktorand i SweDelivers arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel.

Retreat panel

CONTACT

Centrumledare
Professor Christel Bergström
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Biträdande Centrumledare
Universitetslektor Alexandra Teleki
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Text: Magnus Alsne, foto: SweDeliver

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin