Marcus Wanselius: ”Det är roligt att gå till jobbet varje dag”

Hallå där… Marcus Wanselius, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi och det nationella kompetenscentret SweDeliver, som 20 oktober disputerar sin avhandling i vilken han introducerar en ny metod att förstå hur injicerade läkemedel agerar i människokroppen.

Wanselius

Med bara veckor kvar till disputation, hur sammanfattar du din tid i SweDeliver?
Som fem väldigt bra år där jag lärt mig otroligt mycket – såväl forskningsmässigt som om arbete i större projekt som förenar många människor. Och framför allt fem år då det varit roligt att gå till jobbet precis varje dag, SweDeliver är en miljö där det alltid händer något spännande.

Vad får vi ta del av vid din disputation 20 oktober?
Jag har skapat en metod som dels ska bidra till ökad förståelse för hur läkemedel som injiceras i fettvävnad under huden agerar i kroppen, dels ge stöd vid utveckling av nya läkemedelsformuleringar baserade på mikrogeler. Våra initiala tester indikerar att metoden fungerar, men fortfarande krävs ytterligare validering så senare i höst tar nya förmågor över.

Och när valideringen är klar?
Metoden ingår i ett större pussel där en annan viktig bit är min doktorandkollega Julia Parlows applicering av FRAP – en avancerad teknik inom mikroskopi – för prediktion av hur komplexa peptider interagerar i gel som påminner om mänsklig vävnad. På sikt ska resultaten implementeras i ett projekt som leds av Erik Sjögren och Ilse Dubbelboer och där generera information till en databas som möjliggör beräkning av hur framför allt biologiska läkemedel agerar efter injektion och under transport till sitt avsedda mål.

Du har fått handledning vid både Uppsala universitet och AstraZeneca, vad har det tillfört din forskning?
Oerhört mycket! Per Hansson, professor vid institutionen för läkemedelskemi, och Susanna Abrahmsén-Alami, Science & Innovation Director vid AstraZeneca, har kompletterat varandra perfekt med input ur både teoretiska och praktiska perspektiv. Att jag dessutom fick utföra en månads laboratoriearbete vid AstraZenecas site i Cambridge var direkt avgörande för en av mina publiceringar.

Vilka andra mervärden har din position i SweDeliver genererat?
Jag rekryterades som doktorand vid uppstarten av SDDF – föregångaren till SweDeliver – samtidigt med flera andra juniora forskare. Vi tilläts bygga från grunden och lära av varandra vilket var givande på alla plan. Av de lite senare erfarenheterna uppskattar jag framför allt möjligheten att delta i mentorprogrammet där Björn Hedin, produktutvecklare Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL), gjorde ett storartat jobb. Faktum är att jag nu påbörjat en tjänst liknande Björns vid APL, även om han nyligen bytt position.

Så nästa kliv i karriären är redan klart?
Åtminstone till hälften. Jag startade på deltid förra veckan och går upp till hundra procent efter disputation. Jag ställde tidigt siktet på en framtid vid ett forskningsintensivt företag, och vid APL får jag möjlighet att utveckla formuleringar i en industriell kontext med ett samhällsuppdrag – vilket är check på exakt allting jag vill få ut av mitt nästa jobb.

FAKTA

  • Marcus Wanselius försvarar sin avhandling vid BMC sal A1:107a, Husargatan 3, fredag 20 oktober, kl. 13.15.
  • Disputationen sänds även online via Zoom, Anslut på https://uu-se.zoom.us/j/61197415652.

MER INFORMATION

KONTAKT

Marcus Wanselius, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
marcus.wanselius@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin