SweDeliver välkomnar Yassir Al-Tikriti, Anton Norberg och David Juriga

SweDelivers arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel tar ännu ett viktigt steg med rekryteringarna av postdoc Yassir Al-Tikriti, doktorand Anton Norberg, och forskare Dávid Juriga som alla ansluter till Professor Per Hanssons forskningsmiljö i Farmaceutisk fysikalisk kemi.

Nya forskare

Yassir Al-Tikriti är redan välbekant i SweDeliver-sammanhang där han tidigare utfört sitt doktorandprojekt Microgels as drug delivery vehicles: loading and release of amphiphilic drugs vilket han disputerade 14 juni 2022. Yassir Al-Tikriti, som är farmaceut med examen från Bagdads universitet och år 2012 erhöll sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet, har det senaste året arbetat som Pharmaceutical Development & Research Manager vid Calliditas Therapeutics AB. Vi är mycket glada att åter få välkomna Yassir som nu ansluter som postdoc vid Institutionen för läkemedelskemi.

Anton Norberg har tidigare erfarenhet från SweDeliver då han sommaren 2021, som en av sex mycket lovande studenter, fick möjlighet att göra sex veckors sommarpraktik vid Apotek Produktion & Laboratorier AB – en av vårt centers industripartners. Efter examen från Uppsala universitets Apotekarprogram har Anton erfarenhet från arbete vid Cytiva och Enphasys. Vi är mycket glada att välkomna Anton som doktorand i Professor Per Hanssons forskargrupp i Farmaceutisk fysikalisk kemi där han kommer att fortsätta utvecklingen av Marcus Wanselius resultat i projektet Fysikemiska aspekter av subkutan administrering av läkemedel.

Dávid Juriga ansluter till SweDeliver och Uppsala universitet från forskartjänster vid Semmelweis Universitet och Groningens universitet. Vid Institutionen för läkemedelskemi har Dávid redan påbörjat sitt arbete med att studera sambanden mellan in vitro egenskaper hos olika subkutant administrerade peptider som visar lovande resultat i cancerbehandling – liksom deras biotillgänglighet och upptagning in vivo. Viktiga resultat är att vänta och vi är mycket glada att välkomna Dávid till SweDeliver.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom parenteral läkemedelstillförsel fokuserar på utveckling av nya formuleringar och förbättrade system för tillförsel av läkemedel via injektion.
  • Vårt arbete bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring självaggregering och molekylära interaktioner som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för Farmaceutisk fysikalisk kemi.

MER INFORMATION

KONTAKT

Per Hansson, professor
Institutionen för läkemedelskemi
Per.Hansson@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin