Doktorand i Fokus: Anton Norberg samarbetar med tre av läkemedelsvärldens största

I ett nytt doktorandprojekt vid SweDeliver möts de internationella jättarna AstraZeneca, Ferring Pharmaceuticals och Janssen Pharmaceuticals för att utveckla in vitro modeller för att prediktera effekten av subkutant tillförda läkemedel. ”Alla visar ett otroligt engagemang” konstaterar Anton Norberg, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten.

Anton Norberg

De peptidbaserade läkemedlen kommer med flera fördelar: Dess relativt små beståndsdelar som kan återanvändas av kroppen, och lika viktigt, de ger inte upphov till giftiga nedbrytningsprodukter. Möjligheterna attraherar allt fler läkemedelsföretag och antalet potentiella läkemedel i kliniska studier ökar snabbt. Likväl kvarstår flera centrala utmaningar. Hit hör svårigheten att förutsäga hur de aktiva substanserna kommer att agera vid injicering i fettvävnad under huden, vilket idag utgör den främsta administreringsvägen av de nya läkemedlen.

– Forskningen har hittills främst förlitat sig till djurmodeller som är resurskrävande och sällan korrelerar tillräckligt bra till människokroppen. Därför råder ett akut behov av fungerande in vitro modeller för effektiva studier av peptid- och proteinläkemedels subkutana vävnadsinteraktion, vilka i sin tur kan generera kvalitativa prediktioner av biotillgänglighet och absorptionshastighet. Nu hoppas vi inom ramarna för mitt doktorandprojekt kunna utveckla de modeller företagen efterfrågar, säger Anton Norberg, doktorand vid SweDeliver och Farmaceutiska fakulteten.

Anton Norberg rekryterades hösten 2023 till Per Hanssons forskargrupp vid Uppsala universitets Institution för läkemedelskemi från en position som forskningsingenjör vid Cytivas site i Uppsala. Antons cv rymmer även industriell erfarenhet från läkemedelsföretaget Enphasys, liksom en examen från Uppsala universitets Apotekarprogram, där han sommaren 2021 ingick i den första grupp som deltog i SweDelivers praktikprogram i vilket utvalda studenter bedriver forskning hos en av kompetenscentrets industripartners.

– Vi hade just studerat läkemedelstillförsel vid Apotekarprogrammet, och när SweDeliver lanserade möjligheten till sex veckors sommarpraktik hos Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) ansökte jag direkt. Jag fastnade för konceptet med akademi och industri i nära samarbete, och när det här doktorandprojektet – som dessutom fokuserar på ett område som engagerar mig mycket – utlystes var det återigen ett självklart val att skicka in en ansökan.

Det aktuella projektet förenar AstraZeneca, Ferring Pharmaceuticals och Janssen Pharmaceuticals, tre internationella jättar inom läkemedelsbranschen som alla bidrar med en bihandledare. Konstellationen skulle ha kunnat sätta SweDelivers omtalat öppna klimat på prov, men knappt tre månader in i arbetet finns inga som helst indikationer på att företagsgränser skulle utgöra hinder längs vägen framåt, snarare tvärtom.

– Vi har möten varannan vecka där alla visar ett otroligt engagemang. Ofta fortsätter diskussionerna betydligt längre än planerat och jag har alltid mängder av värdefull input med mig tillbaka till laboratoriet. Visst är jag än så länge bara i början av mitt projekt, men redan nu kan jag absolut tänka mig en framtida karriär som rymmer lika delar läkemedelstillförsel och SweDeliver, konstaterar Anton Norberg.

FAKTA

  • Anton Norberg utför sitt doktorandprojekt Subkutan administrering av bioläkemedel: In vitro egenskaper och biotillgänglighet och absorptionshastighet in vivo inom ramarna för SweDelivers arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel.
  • Handledare i projektet är Per Hansson, Uppsala universitet, med bihandledare Frans Franek, AstraZeneca, Andreas Hugerth, Ferring Pharmaceuticals, och Bram Schroyen, Janssen Pharmaceuticals.
  • SweDelivers forskning inom parenteral läkemedelstillförsel fokuserar på utveckling av nya formuleringar och förbättrade system för tillförsel av läkemedel via injektion.
  • Arbetet bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring självaggregering och molekylära interaktioner som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för Farmaceutisk fysikalisk kemi.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anton Norberg, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Anton.Norberg@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin